Power BI
25 apríla, 2024 Martina Mišáková

Čo je dátová analýza? 

S4B

Čo sa dialo v minulosti? A aká bude budúcnosť? Ako sledovať plán a výkon projektov, firmy alebo zákazky? Na to slúži analýza dát. 

Podľa Wikipédie je analýza dát „široká oblasť aktivít a techník spracovania a využívania hromadných dát s cieľom odhaliť užitočné informácie a podporiť rozhodovanie. Používa sa vo vede aj v aplikovaných oblastiach a jej dôležitosť stále narastá s tým, ako postupuje digitalizácia a automatizácia mnohých oblastí.“ 

Je to odbor, v ktorom sa Byteca zameriava na spracovanie a monitorovanie dát, ktoré vo firme sú, aby sme poskytli konateľom a ľuďom, ktorí vo firmách pracujú jednoznačné ukazovatele pre každodenné aj strategické rozhodovanie. 

Postupujeme v niekoľkých krokoch 

  1. Vykonáme analýzu vašich dát 

Súčasťou vstupnej analýzy je aj zistenie a zabezpečenie zdrojových dát, či už sú to databázy, súbory, SQL servery, informačné systémy. Následne vykonáme vyhodnotenie, zistíme, aký je medzi týmito informáciami vzťah a ako vám môžu pomôcť v rozhodovaní a splnení cieľov, ktoré si od nasadenia Business Intelligence sľubujete. Nájdeme a odporučíme tie správne ukazovatele. 

  1. Odhalíme nezrovnalosti 

Pri ťažení následne spolupracujeme s Vami pri postupe, ktorému sa hovorí ETL – extract, transform and load. Dáta vydolujeme a uložíme centrálne tak, aby sme ich transformovali a nahrali ich do šablón reportov, ktoré sme pre vás pripravili. Výsledky porovnáme s tým, ako vidíte realitu biznisu a s tým, či sú dáta správne. Ak nie, navrhneme spôsoby, ako ich očistiť už v zdrojových databázach. 

  1. Vizualizácia 

Následne vám dáta zobrazíme vo formáte, v ktorom ich môžete ľahko analyzovať. Môžu to byť klasické grafy alebo aj mapy, stromy, dashboardy, akvária alebo ďalšie prvky vizualizácie, ktoré vám uľahčia orientáciu v množstve dát, ktoré máte. 

  1. Uvedenie do praxe 

Reporty potom začnete používať v bežnom živote a my vám budeme k dispozícii, ak ich budete potrebovať nejako upraviť, zmeniť, rozšíriť alebo ďalej analyzovať. Niektoré pohľady si ľahko vytvoríte aj sami. Našim cieľom je, aby ste mohli na základe zobrazených dát rýchlo prejsť k akcii a mohli eliminovať neefektivitu, strategické zmeny, prispôsobiť sa trhu a napraviť Vaše problémy. 

  1. Podpora a školenia 

Celé riešenie s vami budeme konzultovať a naučíme vás ako s nástrojmi pracovať. Zodpovieme vaše otázky a budeme vám nápomocní aj pri bežnej prevádzke. 

Zaistite si riešenie pre vás ešte dnes – kontaktujte nás na s4b.sk alebo www.byteca.com