S4B

POHODA E1 Standard

Jednoduché účtovníctvo, mzdy a skladové hospodárstvo

POHODA E1 Standard

Variant POHODA E1 STANDARD obsahuje kompletné jednoduché účtovníctvo a skladové agendy a funkcie, vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL). Umožňuje taktiež vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Východiskové agendy v tomto variante si môžete rozširovať o ďalšie polia podľa vlastných potrieb, príp. si vytvárať ďalšie vlastné agendy. Tento variant umožňuje viesť jednoduché účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Na svoju prevádzku potrebuje SQL server. Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu.

Späť na výber služieb
S4B Primárne pokrytie
  • S4B Jednoduché účtovníctvo
  • S4B Mzdy
  • S4B Skladové hospodárstvo
  • S4B Fakturácia
  • S4B Adresár
image title

Rozšírené funkcie
radu E1

S4B Nadštandardné funkcie pre skladové hospodárstvo
editácia výrobných listov, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viac skladov, synchronizácia skladov
S4B Prídavná funkcia internetových obchodov
nastavenie automatických úloh pre XML komunikáciu Ekonomického systému POHODA s internetových obchodom pre zasielanie všetkých potrebných údajov z POHODY do internetového obchodu a opačne bez ručného spúšťania
S4B Užívateľské rozšírenie programu
vlastné agendy a rozširovanie existujúcich agend o ľubovoľné dátové polia, nastavenie voliteľných parametrov
S4B Detailné prístupové práva
priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend
image title

Možnosti a funkcie
variantu POHODA Standard

S4B Jednoduché účtovníctvo
peňažný denník, interné doklady, predkontácie
S4B Financie
pokladňa, banka
S4B Dane
priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
S4B Homebanking
tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov, export príkazov
S4B Cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
S4B Objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
S4B Fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu
S4B Adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
S4B Sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, editácia výrobných listov, evidencia reklamácií a opráv, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov a ďalšie
S4B Internetové obchody
parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA
S4B Intrastat
výkazy Intrastat
S4B Hotovostný predaj
modul Kasa Online pre priamy online maloobchodný predaj zásob
S4B Majetok
dlhodobý, leasingový, drobný majetok
S4B Kniha jázd
vozidlá, jazdy
S4B Mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov
S4B Poštové zostavy
poukážky, sprievodky, obálky, štítky a ďalšie
S4B Pestrá škála tlačových zostáv
tlač prehľadov, súpisiek a ďalšie
S4B Report designer
editor tlačových zostáv
Zobraziť viac

Máme pre vás
niekoľko možností

Typ licencie

licencia pre 1 počítač
- 0 +
970
970 bez DPH
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
- 0 +
1 455
1 455 bez DPH
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
- 0 +
1 940
1 940 bez DPH

Prídavné licencie

nesieťová prídavná licencia
- 0 +
388
388 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač
- 0 +
388
388 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov
- 0 +
1 940
1 940 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov
- 0 +
3 880
3 880 bez DPH

Doplnkové služby

prehliadač účtovníctva
- 0 +
0
0 bez DPH
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku
- 0 +
330
330 bez DPH
inštalácia certifikovaným technikom
- 0 +
98
98 bez DPH
inštalácia certifikovaným technikom
- 0 +
185
185 bez DPH

Súčasťou zakúpeného ekonomicko-informačného systému POHODA je aktuálna verzia programu, ale i všetky legislatívne a funkčné aktualizácie vydané v aktuálnom kalendárnom roku. Cena licencií v sebe zahŕňa i zákaznícku podporu poskytovanú užívateľom systému POHODA od dátumu nákupu až do konca aktuálneho kalendárneho roka spoločnosťou STORMWARE.

Súbor služieb SERVIS v sebe zahŕňa predplatné aktualizácií programu a služby zákazníckej podpory pre aktuálny kalendárny rok. Na jeho predĺženie alebo obnovenie je potrebné zakúpiť novú verziu produktu, resp. aktuálny súbor služieb SERVIS. Súbor služieb SERVIS je spoplatnený sumou vo výške 20% z aktuálnej ceny zakúpených licencií a platí sa raz ročne, v posledných štyroch mesiacoch roka.

Výrobcom Ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Kliknite sem pre zobrazenie systémových požiadaviek Ekonomického systému POHODA.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť S4B s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka

x
Kúpiť