S4B

POHODA Komplet

Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a skladové hospodárstvo

POHODA Komplet

Variant POHODA Komplet je najvyšší variant ekonomického systému POHODA. Obsahuje všetky funkcie a agendy variantu POHODA Standard (najvyšší variant s jednoduchým účtovníctvom) a variantu POHODA Premium (najvyšší variant s podvojným účtovníctvom).

Tento variant je ideálnou voľbou pre účtovníkov, ktorí svojim klientom vedú jednoduché či podvojné účtovníctvo na zákazku. Popri evidencii majetku a kníh jázd v ňom taktiež môžete viesť skladové hospodárstvo, vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod. Variant umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Späť na výber služieb
S4B Primárne pokrytie
  • S4B Jednoduché účtovníctvo
  • S4B Podvojné účtovníctvo
  • S4B Mzdy
  • S4B Skladové hospodárstvo
  • S4B Fakturácia
  • S4B Adresár
image title

Možnosti a funkcie
variantu POHODA Komplet

S4B Podvojné účtovníctvo
účtovný denník, predkontácie, saldo, finančné analýzy, možnosť vedenia i na zákazku pre klientov
S4B Jednoduché účtovníctvo
peňažný denník, interné doklady, predkontácie
S4B Financie
pokladňa, banka, interné doklady
S4B Dane
priznanie k DPH, kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z príjmov, priznanie k dani z motorových vozidiel, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
S4B Homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
S4B Cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
S4B Objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
S4B Fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
S4B Adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
S4B Sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúry, účtovanie zásob metódou A i B, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob
S4B Hotovostný predaj
modul Kasa na priamy online maloobchodný predaj zásob
S4B Internetové obchody
parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA
S4B Intrastat
výkazy pre Intrastat
S4B Podpora pokladničného hardvéru
podpora pokladničného hardvéru, čiarových kódov a mobilnej fakturácie
S4B Majetok
dlhodobý a drobný majetok
S4B Kniha jázd
vozidlá, jazdy
S4B Mzdy
personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov
S4B Poštové zostavy
poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
S4B Pestrá škála tlačových zostáv
tlač prehľadov, súpisiek a ďalších
S4B Report designer
editor tlačových zostáv
Zobraziť viac

Máme pre vás
niekoľko možností

Typ licencie

licencia pre 1 počítač
- 0 +
870
870 bez DPH
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
- 0 +
1 305
1 305 bez DPH
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
- 0 +
1 740
1 740 bez DPH

Prídavné licencie

nesieťová prídavná licencia
- 0 +
348
348 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalší počítač
- 0 +
348
348 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalších 5 počítačov
- 0 +
1 740
1 740 bez DPH
prídavná sieťová licencia pre ďalších 10 počítačov
- 0 +
3 480
3 480 bez DPH

Doplnkové služby

prehliadač účtovníctva
- 0 +
0
0 bez DPH

Súčasťou zakúpeného ekonomicko-informačného systému POHODA je aktuálna verzia programu, ale i všetky legislatívne a funkčné aktualizácie vydané v aktuálnom kalendárnom roku. Cena licencií v sebe zahŕňa i zákaznícku podporu poskytovanú užívateľom systému POHODA od dátumu nákupu až do konca aktuálneho kalendárneho roka spoločnosťou STORMWARE.

Súbor služieb SERVIS v sebe zahŕňa predplatné aktualizácií programu a služby zákazníckej podpory pre aktuálny kalendárny rok. Na jeho predĺženie alebo obnovenie je potrebné zakúpiť novú verziu produktu, resp. aktuálny súbor služieb SERVIS. Súbor služieb SERVIS je spoplatnený sumou vo výške 20% z aktuálnej ceny zakúpených licencií a platí sa raz ročne, v posledných štyroch mesiacoch roka.

Výrobcom Ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.

Kliknite sem pre zobrazenie systémových požiadaviek Ekonomického systému POHODA.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Spoločnosť S4B s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka

x
Kúpiť