Bezpečnostné riešenia
10 apríla, 2023 Martina Mišáková

Zvýšte bezpečnosť svojej firmy online vzdelávaním

S4B

Bezpečnosť dát a informácií je v dnešnej digitálnej dobe pre firmy zásadnou záležitosťou. Hrozby kybernetickej kriminality sa neustále vyvíjajú a zdokonaľujú, a preto je dôležité, aby firmy mali náležité opatrenia na ochranu svojich systémov a zamestnancov pred potenciálnymi hrozbami. Jedným z kľúčových prvkov efektívnej kybernetickej ochrany je zvýšenie povedomia zamestnancov o bezpečnostných hrozbách a ich prevencii. Tu prichádza do hry Kaspersky Automated Security Awareness Platform – inovatívny nástroj, ktorý pomáha firmám zvýšiť povedomie zamestnancov a zlepšiť ich schopnosti rozpoznať a zvládnuť kybernetické hrozby. S touto revolučnou platformou získate prvotriedny nástroj na boj proti hrozbám a ochranu vašej firmy pred potenciálnymi útokmi.

Inovatívna platforma pre vzdelávanie kybernetickej bezpečnosti

Platforma využíva automatizáciu na poskytovanie školení, testov a hodnotení, ktoré sú prispôsobené potrebám jednotlivých zamestnancov. Kombinuje moderné výukové metódy, ako sú simulácie útokov, interaktívne školenia a zábavné aktivity, aby bolo zabezpečené, že zamestnanci získajú potrebné vedomosti a schopnosti na rozpoznanie a odvrátenie kybernetických hrozieb. Cieľom je poskytnúť podnikom všetkých veľkostí nástroje na zlepšenie kybernetickej gramotnosti zamestnancov. Platforma je založená na vedeckých poznatkoch o správaní sa užívateľov.

Výhody online vzdelávania

  • Automatizovaný prístup k školeniu zamestnancov, čo znamená, že školiace programy môžu byť vytvorené a spravované centrálnym spôsobom, čo šetrí čas a zdroje. Školenia sú prispôsobené pre jednotlivých zamestnancov a sú založené na ich úrovniach vedomostí a schopností. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že každý zamestnanec je vzdelávaný a pripravený čeliť rôznym hrozbám, ktoré sú relevantné pre jeho pracovnú pozíciu a zodpovednosť.
  • Interaktívne moduly, ktoré sú zábavné a zaujímavé pre zamestnancov, čo zvyšuje ich zapojenie a záujem o školenie.
  • Špecifické scenáre zamerané na riziká, ktorým je firma vystavená. Týmto spôsobom môžu byť školiace programy prispôsobené reálnym hrozbám, s ktorými sa zamestnanci stretávajú.
  • Platforma poskytuje analýzu výsledkov školiacich programov, čo umožňuje firmám hodnotiť účinnosť svojich školiacich iniciatív a identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie.

Simulované útoky

Jednou z kľúčových vlastností produktu Kaspersky Automated Security Awareness Platform je možnosť simulovať rôzne kybernetické útoky za účelom vyvarovať zamestnancov pred reálnymi situáciami. Simulované útoky sú vytvorené na základe najnovších kybernetických hrozieb a obsahujú rôzne scenáre, ktoré sa môžu vyskytnúť v reálnom prostredí. Môžu sa jednať o phishingové útoky, ransomwarové útoky, malware a ďalšie. Simulované útoky sú vytvárané v rámci kontrolovaného prostredia, aby sa minimalizovali riziká pre organizáciu. Táto funkcia umožňuje organizáciám testovať a vyhodnocovať úrovne povedomia o bezpečnosti u ich zamestnancov. Počas simulovaných útokov je možné sledovať, ako sa zamestnanci správajú a reagujú na kybernetické hrozby. Týmto spôsobom získate dôležité informácie o tom, ako dobre sú zamestnanci pripravení na kybernetické hrozby a na aké aspekty by mali klásť väčší dôraz vo svojom školiacom programe.

Online školenie kybernetickej bezpečnosti

Jednoduchá administratíva

Administrácia je navrhnutá tak, aby bol systém pre Vás jednoduchý a užívateľsky prívetivý. Súčasťou nastavení je:

  • Intuitívne rozhranie, ktoré je ľahko ovládateľné aj pre užívateľov s minimálnymi technickými znalosťami. Užívatelia môžu jednoducho pristupovať k rôznym funkcionalitám a nástrojom, a to bez potreby špeciálnych technických znalostí.
  • Automatické plánovanie a správa školiacich aktivít – administrátori môžu jednoducho nastaviť harmonogramy školení, definovať ciele a cieľové skupiny zamestnancov a sledovať pokrok školení, všetko v jednom prehľadnom rozhraní.
  • Široký výber predpripraveného obsahu a šablón pre školenia, vrátane simulovaných útokov, testov a e-learningových modulov. Tento obsah je pripravený na použitie a firmy ho môžu jednoducho prispôsobiť svojim potrebám bez potreby vytvárania obsahu od nuly.
  • Centralizované správa školiacich aktivít pre všetkých zamestnancov. Administrátori majú prehľad o všetkých školeniach, sledujú pokrok a výsledky jednotlivých zamestnancov, a to všetko z jedného centrálneho miesta.
  • Flexibilita a škálovateľnosť – možnosť prispôsobiť školiace programy svojim konkrétnym potrebám a veľkosti firmy. Školenie je vhodné pre malé, stredné ale aj veľké organizácie.

Viac ako 80% všetkých kybernetických incidentov vo firmách je spôsobených ľudskou chybou. Správnym školením zamestnancov zabezpečíte ochranu vašej firmy a firemných údajov. Cena online školenia pre 1 užívateľa na obdobie jedného roka začína už od 15 € bez DPH.  Neváhajte nás kontaktovať, spolu preberieme vhodné riešenia pre Vašu kybernetickú bezpečnosť.