Ekonomický systém POHODA eWay-CRM
23 júna, 2023 Martina Mišáková

Ako optimalizovať firemné procesy pomocou integrácie Pohoda a eWay-CRM

S4B

V dnešnom dynamickom prostredí podnikania je optimalizácia firemných procesov kľúčovou súčasťou úspechu a udržateľného rastu podniku. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť efektívne riadenie a zlepšenie procesov, je integrácia medzi ekonomickým systémom Pohoda a CRM systémom eWay-CRM. Táto synergická kombinácia umožňuje podnikom získať celkový prehľad o svojich zákazníkoch, spravovať obchodné príležitosti a optimalizovať interné operácie. Ako firemné procesy pomocou týchto dvoch systémov optimalizovať?

Uvažovali ste niekedy o tom, či vaši obchodníci disponujú všetkými potrebnými informáciami o svojich klientoch pre efektívne vykonávanie svojej práce? Okrem štandardných obchodných údajov, ako sú záznamy o telefonátoch, e-mailoch a naplánovaných aktivitách, je dôležité, aby mali komplexný prehľad o zákazníkovi vrátane informácií o predaji a platobnej disciplíne.

Jednoduché a efektívne prepojenie systémov

Naviažte spojenie medzi vaším CRM systémom a ekonomickým systémom a umožnite každému užívateľovi pracovať vo svojom vlastnom systéme. Obchodníci môžu využívať CRM systém, zatiaľ čo fakturanti majú prístup k ekonomickému systému. Možno si myslíte, že je to nemožné? Avšak, nastavením synchronizácie medzi eWay-CRM a Pohodou môžete dosiahnuť automatickú synchronizáciu adresárov, faktúr, objednávok a skladových kariet medzi oboma systémami.

Synchronizácia medzi eWay-CRM a Pohodou vám umožňuje využívať všetky funkcionality Microsoft 365, ktoré sú potrebné pre riadenie obchodu. Týmto spôsobom nemusíte manuálne udržiavať dve oddelené databázy, pretože mostík medzi týmito systémami udržuje vaše údaje aktuálne v oboch.

Toto spojenie vám prináša niekoľko výhod. Obchodníci môžu efektívne spravovať a sledovať svojich zákazníkov, sledovať komunikáciu, obchodné príležitosti a plánovať aktivity, zatiaľ čo fakturanti majú prístup k relevantným údajom pre fakturáciu a finančnú správu vo svojom ekonomickom systéme.

Vďaka tejto integrácii môžete zabezpečiť hladký tok informácií medzi oddeleniami, zefektívniť interné procesy a minimalizovať chyby spojené s ručným opisovaním údajov z jedného systému do druhého. Týmto spôsobom získavate jednotný a aktuálny prehľad o svojich zákazníkoch, predaji a financiách.

Prepojenie CRM systému s ekonomickým systémom je dôležitým krokom pre optimalizáciu vašich firemných procesov. Umožňuje vám využívať výhody oboch systémov a zabezpečuje, že relevantné údaje sú k dispozícii pre správne oddelenie v správny čas.

Prečo robiť veci dvakrát, ak stačí iba raz a kvalitne?

Snáď najväčšou výhodou je, že pomocou synchronizácie POHODY a eWay-CRM dokážete zminimalizovať úkony a tým zefektívniť vaše riadenie. V rámci adresára sa databáza klientov automaticky synchronizuje medzi oboma systémami. Nie je preto potrebné firmu zakladať na dvoch miestach. Pri aktualizáciách záznamu o spoločnosti sa údaje zmenia v oboch softvéroch, čo vám zabezpečí veľkú časovú úsporu.

V rámci dokladov a účtovných činností môžete pomocou eWay-CRM vystavovať faktúry alebo objednávky, spolu s kontrolou ich prehľadov. Viete aktualizovať stavy dokladov na základe spracovania v ES POHODA, mať k dispozícií prehľad pohľadávok, alebo automaticky počitať financie z projektu priamo v CRM systéme. V rámci skladov viete synchronizovať ich zásoby v oboch programoch, ako aj vytvárať rýchle ponuky priamo v CRM. V oboch programoch tiež máte rovnako zosynchronizované prehľady predajov po zákazníkoch, obchodných zástupcoch produktoch či notifikácie o nezaplatených faktúrach či prehľade platieb.

Neváhajte si zjednodušiť vaše podnikanie a zminimalizujte čas strávený riadiacimi a ekonomickými procesmi vo vašej firme. Prepojenie ES POHODY a eWay-CRM je cestou k efektívnej práci, prehľadnej komunikácií a synchronizáciou údajov a relevantných informácií.