iPodnik Cloud S4B Novinky
18 apríla, 2024 Martina Mišáková

Kde ušetriť v cloude? 

S4B

Firmy, ktoré sa do cloudu ešte len chystajú a aj tie, ktoré v cloude už sú, riešia náklady. Koľko to bude stáť a ako to budeme riadiť. Práve nad tým máte vďaka cloudovým službám kontrolu. Čo keď už ale nejaký cloud máte a hovoríte si, či by sa dalo niekde ušetriť? Odpoveď znie áno, nepochybne dalo. Poďme sa pozrieť na to, kde možno nájsť úspory. 

Vhodná séria virtuálok (virtuálny server) 

Skutočne potrebujete také veľké stroje? Nestačili by vám menšie, alebo rozdeliť tie veľké na niekoľko menších? Veľkosť virtuálnych serverov závisí od troch najdôležitejších faktorov: 

  • Procesor a jeho výkon 
  • Koľko je potreba operačnej pamäte 
  • Veľkosť disku a jeho rýchlosť 

Pozrite sa poriadne na to, či si môžete dovoliť niečo z vyššie uvedeného zmenšiť. Obvykle áno a správna veľkosť servera, niekedy tiež označovaná ako T-shirt size, vám môže ušetriť veľa peňazí. 

Automatický resize a pozastavenie 

V noci a cez víkend je na serveri obvykle menší nával, teda pokiaľ to práve nie je e-shop v decembri. Pokiaľ máte servery v režime Pay-as-you-Go, môžete z nich večer urobiť server menší a ráno ich zase rozšíriť. Úspora tu môže dosiahnuť aj viac ako 60%. Táto metóda je vhodná pre menšie firmy alebo pre servery, ktoré nemusia nutne bežať 24/7. 

Azure Virtual Desktop toto potom robí automaticky za vás. Môžete mať napríklad desať serverov, ale keď na nich nie sú používatelia, pretože išli z práce domov, pobeží iba jeden. Keď sa ráno do práce vrátia a začnú sa prihlasovať, Azure Virtual Desktop spustí len toľko serverov, koľko je potrebné, aby bola práca plynulá. 

Vypínanie a samoobsluha 

Servery je možné tiež vypnúť a používatelia si ich môžu sami spustiť z portálu alebo webovej aplikácie. Je možné nastaviť automatické vypnutie servera napríklad o šiestej večer a ráno si používatelia, pokiaľ budú potrebovať, virtuálku opäť spustia. 

Toto je dobré aj pre testovacie alebo vývojové servery, kde potrebujete prostredie, ktoré kopíruje produkciu, ale nechcete ho nechať bežať stále. Vývojár si tak môže server zapnúť, nahrať novú verziu, všetko otestovať a následne zase server vypnúť alebo môže nastaviť automatické vypnutie každý deň. 

Užitočné je to aj pre administrátorov pri testovaní aktualizácií vašich aplikácií alebo operačných systémov. Platia tu rovnaké pravidlá, ako v predchádzajúcom odseku. 

Touto metódou môžete na vybraných prostriedkoch ušetriť viac ako 80% nákladov. 

Diskové priestory

Servery potrebujú systémové disky, aplikácie a databázové servery zase priestor na dáta a používatelia musia mať možnosť ukladať si súbory, preto potrebujete aj priestor na zálohovanie. 

To ale neznamená, že by ste vhodným rozdelením druhov úložiska nemohli ušetriť. Všeobecne platí, že sa dáta delia na: 

  • Hot 
  • Cool 
  • Archív 

Ako už ich názov napovedá, toto delenie poukazuje na rozdelenie podľa „potrebnosti“ dát. Hot sú také dáta, ktoré potrebujete stále, Cool sú tie „chladné“ teda tie, ku ktorým sa pristupuje len občas a Archív sú tie najlacnejšie, ktoré najskôr už nikdy nebudete potrebovať, napríklad dlhoročné zálohy súborov. 

Keď si dáta správne rozdelíte, môžete ušetriť práve na úrovni druhov storage. 

Ušetriť sa dá aj tým, že premigrujete súbory do Sharepointu. Pokiaľ vaša firma používa Microsoft 365, najskôr má aj Sharepoint a tým aj 1TB diskového priestoru v cloude, ktorý si už platíte, nehovoriac o OneDrive, ktorý predstavuje 1TB na užívateľa. 

Potrebné diskové priestory tak môžete obmedziť len na skutočnú potrebu serverového operačného systému a databáz. Všetko ostatné môže byť (a malo by byť) uložené inde.

Zálohovanie 

Zamyslite sa tiež nad tým, či potrebujete tak dlho naspäť (myslené časovo) toľko záloh. Zmena retenčnej politiky, napríklad skrátenie doby záloh alebo ukladanie záloh do lacného archívu, môže pomôcť. 

Vhodnou metódou by mohlo byť aj zálohovanie z cloudu do cloudu, teda tam, kde sú zálohy lacnejšie. 

Rezervácia výkonu 

Miesto platenia podľa skutočného využitia je možné výkon rezervovať. Neusporíte síce na vypínaní serverov, ale pokiaľ má niečo bežať nepretržite, tak rezervácia výkonu zníži cenu až o 60%. Oplátkou za takú zľavu je záväzok na určitú dobu, jeden, alebo tri roky. Po túto dobu budete platiť rovnakú čiastku, ale pri aplikáciách alebo serveroch (kde viete, že ich po túto dobu budete potrebovať), sa to oplatí. Môžete tak kombinovať úsporu z vypínania (tam kde to ide) s úsporou za rezervácie (kde musí všetko bežať nepretržite). 

Výber vhodnej licencie 

Ak váš cloud podporuje, aby ste si svoju licenciu priniesli, urobte to. Azure Hybrid Benefit vám môže ušetriť stovky EUR mesačne, keď si zvolíte napríklad nákup licencií cez CSP. 

Zmena SQL serverov 

Naozaj potrebujete drahé SQL servery alebo je to možné zmeniť? V prípade databázových strojov musíte vziať do úvahy veľkosť vašich databáz, ich potrieb operačnej pamäte, rýchlosť disku a licencie. V mnohých prípadoch prídete na to, že optimalizáciou SQL servera, napríklad znížením veľkosti databáz, ušetríte nemalé čiastky. 

Využite Linux tam, kde to len ide 

Nemusí to bežať na Windows? Môže to mať „pod sebou“ Linux? Tak to tam dajte. Linux je výkonnejší ako Windows, spoľahlivejší a lacnejší, pretože sa zaň neplatí licencia. Kombinácia Microsoft SQL servera Express a Ubuntu je potom doslova čerešničkou na torte. 

Pozrite sa tiež, či vaše aplikácie môžu bežať na MySQL alebo PostgreSQL alebo inej OpenSource (linuxovej) databáze. V dokumentácii vašej aplikácie môžete nájsť, že sú podporované aj SQL servery, ktoré nepotrebujú Windows a často tak zvýšiť výkon aplikácie a znížiť náklady. 

Analýza nákladov, Budgety a alerting 

Na presný prehľad o nákladoch a ich rozpade na konkrétne zdroje alebo služby, ktoré využívate, slúžia nástroje analýzy nákladov. Ak ich prejdete do detailu, ukážu vám, čo je najdrahšie a kde sa tým pádom dá najviac ušetriť. 

Myslite tiež na to, že „haliere robia taniere“ a aj malé čiastky sa môžu sčítať vo veľkú sumu. Drobné úpravy na malých výdavkoch tak môžu vo výsledku znamenať nižšie celkové náklady. 

Môžete si tiež nastaviť rozpočty a upozornenia na ich čerpanie. Má váš rozpočet strop? Ak áno, je lepšie si strážiť spotrebu, ako byť nemilo prekvapený. 

Presný odhad využitia a simulácie poskytovaného výkonu vám tiež ukáže, ako je to s vašimi nákladmi na IT do budúcnosti. Vždy si zostavte úrovne, v ktorých sa budete pohybovať: optimista – pesimista – realista a ako to bude naozaj. To vám pomôže sa orientovať v cenách a ak by sa náklady šplhali príliš vysoko, môžete projekt zastaviť včas. Musíte mať možnosť zatiahnuť záchrannú brzdu. 

Presun do iného cloudu 

Nie je jeden cloud pre všetko. Svoje prostriedky dnes môžete prevádzkovať vo viacerých cloudoch podľa toho, ktorý vás vyjde najlepšie. Môžete mať webovú aplikáciu v AWS, pracovné prostredie v Azure Virtual Desktop a Microsoft 365 a zálohovať napríklad do Veeam Cloudu. 

Vždy vám pomôžeme s optimalizáciou nákladov a navrhneme také riešenie, ktoré bude spĺňať všetky očakávania a ktorého náklady pôjde riadiť. 

Pokiaľ potrebujete poradiť, obráťte sa na nás. Úspory určite nájdeme.