Ekonomický systém POHODA
27 júna, 2023 Martina Mišáková

Prečo je dôležité pre vašu firmu zabezpečenie a hosting pre ekonomický systém Pohoda

S4B

Zabezpečenie a hosting pre ekonomický systém Pohoda je kľúčovým faktorom pre bezproblémový chod vášho podnikania. V dnešnej dobe, keď digitálna bezpečnosť a spoľahlivosť sú kritickými oblasťami, je nevyhnutné mať primerané opatrenia na ochranu vašich dát a zabezpečenie prevádzky systému. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je dôležité venovať zvýšenú pozornosť zabezpečeniu a hostingu ekonomického systému Pohoda vo vašej firme.

Hosting a bezpečnosť

Hosting ekonomického systému Pohoda – iPodnik cloud – prináša viaceré výhody z hľadiska bezpečnosti. V rámci služby iPodnik máte k dispozícii všetky funkcie ekonomického systému Pohoda vrátane zabezpečeného ukladania a archivácie výstupov zo systému, ako sú faktúry a ďalšie dokumenty.

S4B zabezpečuje hosting výhradne v certifikovaných dátových centrách nachádzajúcich sa v Českej republike, ktoré spĺňajú medzinárodné štandardy TIER III. Tieto dátové centrá sú vybavené špičkovou bezpečnostnou infraštruktúrou a postupmi, ktoré zaručujú ochranu vašich dát pred neoprávneným prístupom, útokmi a zneužitím. Zabezpečenie je vykonané fyzickou aj virtuálnou vrstvou.

Pri fyzickej vrstve ide napríklad o zdvojený prívod elektrickej energie, bezprašné prostredie bez vlhkosti, neustále chladenie, kvalitný požiarny systém, kamerový systém v priestoroch centier, či autorizované osoby s prístupom k serverom. Virtuálna vrstva zastrešuje statickú IP adresy ku každému serveru, neustálu kontrolu prevádzky, používanie silných prihlasovacích mien a hesiel, vyhradené osoby na komunikáciu ohľadom prístupov a hesiel, či denné zálohovanie.

Čo sa stane v prípade odcudzenia prístupov bez zálohovania?

Mnohí zákazníci si často neuvedomujú, že keď majú svoje údaje uložené alebo ekonomický systém Pohoda nainštalovaný priamo vo svojom počítači, existuje riziko straty dát v prípade, že počítač je odcudzený, poškodený alebo napadnutý kybernetickým útokom. Tento fakt často zákazníkom uniká, no jeho dôsledky môžu byť vážne.

V prípade, že zvolíte hosting vo forme cloudu, riziko straty dát sa značne redukuje. V cloudovom prostredí sú vaše údaje uložené a spravované vzdialene na špecializovaných serveroch. To znamená, že vaše dáta nie sú uložené na jednom mieste, kde by mohli byť ohrozené vonkajšími faktormi.

Cloudový hosting ponúka bezpečnostné opatrenia, ako je redundantné zálohovanie, prístupové obmedzenia, monitorovanie a ochranu pred kybernetickými hrozbami. Vaše dáta sú uložené v dátových centrách, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň bezpečnosti a dostupnosti.

V prípade, že sa stane niečo nešťastné s vaším počítačom, ako je krádež, poškodenie alebo kybernetický útok, vaše údaje zostávajú v bezpečí v cloude. Môžete sa k nim pristupovať z iného zariadenia a pokračovať v práci bez straty dát.

POHODA a bezpečné zálohovanie

V rámci našej služby zabezpečujeme pravidelné zálohovanie údajov zákazníkov s vysokou frekvenciou. Každý deň sa vykonáva zálohovanie dát, čím sa zaisťuje aktuálnosť a bezpečnosť vašich informácií.

Ale to nie je všetko. Sme si plne vedomí, že dôležitosť zálohovania údajov siaha ešte ďalej. Preto po vykonaní zálohovania dáta archivujeme po dobu 90 dní na fyzicky oddelenom mieste. To znamená, že aj v prípade narušenia bežného serveru sú vaše dáta stále dostupné a chránené. V prípade akejkoľvek nešťastnej situácie, ako je napríklad chyba hardvéru, vaše dáta sú bezpečne uložené a nestratia sa.

Toto opatrenie zabezpečuje obnovenie dát zo zálohovania v prípade potreby a minimalizuje potenciálne straty údajov. Je to dôležitý krok v ochrane vašich informácií a zaisťuje kontinuitu vášho podnikania. Môžete mať istotu, že vaše dôležité údaje sú v bezpečí a že sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť, aj v prípade neočakávaných udalostí.

Naše pravidelné zálohovanie a archivácia dát predstavujú súčasť našej celkovej stratégie zabezpečenia a poskytujú vám dodatočný kľud a istotu. Sme zaviazaní ochrane vašich dát a zaisťovaniu ich dostupnosti v každom okamihu. Zabezpečenie údajov je skutočne dôležitou súčasťou každej firmy, bez ohľadu na to, akým množstvom údajov disponuje. Je potrebné ho riadne zabezpečiť a zálohovať. V prípade akýchkoľvek otázok v téme bezpečnosti, zálohovania či hostingu iPodnik Cloud nás neváhajte kontaktovať.