Ekonomický systém POHODA
09 júna, 2023 Martina Mišáková

5 tipov na zvýšenie produktivity pomocou ekonomického systému Pohoda

S4B

V rámci podnikania je kľúčovým faktorom úspechu produktivita. Podniky neustále hľadajú spôsoby, ako zoptimalizovať procesy riadenia a tým zmaximalizovať efektivitu. Vynikajúcim nástrojom na riadenie základných pracovných činností v podniku je ekonomický systém POHODA, ktorý ponúka komplexnú sadu funkcií, na mieru zostavených vo svojich variantoch. Skrýva však omnoho viac, ako iba vedenie účtovníctva či fakturácie. Nahliadnite s nami do detailov ekonomického systému POHODA a preskúmajte 5 tipov, ako vďaka nemu zvýšiť vašu produktivitu.

1. Prepojenie s bankou – Homebanking

Program ES POHODA umožňuje prepojenia s rôznymi bankami, čo je jednou z jeho významných vlastností. Vďaka tejto funkcionalite môžete jednoducho integrovať svoje bankové operácie do systému a získať prístup k dôležitým finančným údajom priamo z jedného miesta.

Homebanking je skupina funkcií tohto programu, ktorá umožňuje vytvárať a spracovávať súbory, ktoré sú často používané na prenos údajov medzi bankou a klientom. Po správnom nastavení homebankingu je možné do programu nahrať bankové výpisy z banky zákazníka a ušetriť tak množstvo času ručným nahrávaním všetkých platieb, ktoré prebehli na bankových účtoch. Program taktiež umožňuje nahranie platieb z platobných brán PayU, GoPay a ComGate.

Po nahraní bankových výpisov do programu prebehne automatické spárovanie úhrad s dokladmi v programe– doklady sa označia ako uhradené/ čiastočne uhradené. Párovanie prebieha najmä podľa variabilného symbolu platby ale k dispozícii sú taktiež aj iné možnosti párovania platieb. Samozrejmosťou je aj tvorba a export príkazov na úhradu – zvolíte, ktoré doklady z programu majú vstúpiť do príkazu na úhradu, exportovaný príkaz na úhradu následne stačí iba nahrať do internetbankingu.

Novinkou je plne automatizované prepojenie medzi TATRA Bankou a ES POHODA. Vďaka tomuto prepojeniu sú informácie o platbách do programu sťahované automaticky. Prostredníctvom služby Tatra banka Premium API je možné sťahovať reálne pohyby na účte do programu POHODA priamo a v aktuálnom čase. Online komunikácia sa týka i SEPA príkazu na úhradu, ktorý sa v rámci služby Tatra banka Premium API priamo odosiela do Tatra banky a po presmerovaní z Pohody v Internet bankingu Tatra banky je možné vykonať aj jeho autorizáciu a podpísanie.

2. Skladová evidencia

Skladovou evidenciou si môže klient zjednodušiť evidenciu produktov i služieb. Táto funkcia ekonomického systému je vo variantoch programu, ktoré umožňujú vedenie skladového hospodárstva, v ktorom si môžu všetky spoločnosti vytvoriť skladové karty rôznych typov. Agendy skladového hospodárstva majú využitie aj pre zákazníkov, ktorí nepracujú s tovarom.

V skladovej evidencii je možné zaevidovať si taktiež služby, ktoré firma predáva. Vďaka tomu je možné sledovať predané množstvá, ceny, zisk a ďalšie. Vhodným a efektívnym nastavením skladovej evidencie môžu podniky všetkých veľkostí zvýšiť produktivitu svojej práce, nakoľko budú mať vždy prehľad o predaných produktoch alebo službách, informácie o množstvách na sklade a informácie o tom, koľko a komu predali.

3. Hromadná fakturácia a správne nastavenie odosielania dokladov

Pre efektívne využívanie ES POHODA odporúčame nastaviť si odosielanie e-mailov priamo z programu. Vďaka tomuto nastaveniu bude možné odosielať doklady bez potreby vstupovať do e-mailového klienta. E-maily sa odošlú jedným kliknutím. Takýmto spôsobom je možné odoslať hromadne všetky vybrané doklady jedným kliknutím a nie je potrebné robiť úkon na odoslanie každého e-mailu samostatne. E-maily sa samozrejme odošlú zákazníkom po jednom, podľa zadaných emailových adries na doklade.

Všetky odoslané e-maily z ES POHODA zákazník následne nájde vo svojej odoslanej pošte v e-mailovom klientovi (Outlook, Gmail a iné). Takýmto spôsobom je možné odoslať rôzne doklady ako faktúry, upomienky, objednávky, výplatné pásky a podobne.

V POHODE je taktiež možné vytvoriť si e-mailové šablóny. Vopred si dokážete nadefinovať text a prílohy s ktorými budú e-maily odoslané. Takýmto spôsobom môžete ušetriť čas pri odosielaní e-mailov a nemusíte text zakaždým prepisovať. Prílohy e-mailu tvorí doklad, ktorý sa odosiela ale môžu to byť taktiež aj rôzne iné prílohy ako napríklad marketingové materiály.

4. Správne globálne nastavenia 

Pri využívaní programu je nevyhnutné mať správne nastavené globálne nastavenia v každej účtovnej jednotke. Taktiež je potrebné dbať na užívateľské nastavenie a prístupové práva. Vhodnou kombináciou týchto nastavení docielite efektívnejšiu a rýchlejšiu prácu v programe a budete veci robiť automatizovanejšie, čím sa zminimalizuje chybovosť a zvýši efektívnosť práce.

5. Logické väzby medzi jednotlivými agendami programu

ES POHODA nie je potrebné robiť veci dvakrát. Po prvom zadaní dokladu, napríklad objednávky, je možné všetky ďalšie súvisiace doklady vytvoriť zopár kliknutiami. Záznamy sú teda logicky prepojené a nadväzujú na seba. Preto môžete takýmto spôsobom okamžite vidieť väzby medzi dokladmi.

Ekonomický systém POHODA ponúka skutočné komplexnú sadu nástrojov a funkcií, ktoré zefektívňujú operácie a eliminujú manuálne úlohy. Implementovaním týchto tipov do prevádzky systému môžete získať efektívnejší a produktívnejší organizačný chod vášho podniku. Osvojte si silu ekonomického systému POHODA a presvedčte sa o jeho skutočne širokých možnostiach.