Bezpečnostné riešenia
15 marca, 2023 Martina Mišáková

Prečo by spoločnosti mali investovať do viacvrstvového zabezpečenia

S4B

Útoky na bezpečnostné systémy vašej spoločnosti sa môžu vyskytnúť mnohými rôznymi spôsobmi. V minulosti bola kybernetická bezpečnosť jednoduchšia a ľahšie sa predchádzala útokom. Bolo to podobné ako ochrana vchodových dverí vášho domu. So správnymi zámkami by ste mohli zabrániť vstupu votrelca.

V dnešnej dobe je potrebné zabezpečiť viac ako len jedny dvere. V celom dome je viac dverí, okien a vstupných bodov. Existuje toľko potenciálnych prístupových bodov, že spoliehanie sa výlučne na zámky nebude fungovať. Aby boli organizácie úplne bezpečné a schopné zabrániť útokom, potrebujú viac ako jedno riešenie. Najlepším spôsobom, ako to dosiahnuť, je viacvrstvové zabezpečenie. Viacvrstvové zabezpečenie znamená mať viacero nástrojov, systémov a procesov, ktoré sa prekrývajú s cieľom zabezpečiť preventívnu a proaktívnu kybernetickú bezpečnosť. Tieto nástroje a systémy by sa mali navzájom informovať, aby sa vytvorilo bezpečnejšie prostredie.

Dokonca aj útoky na zamestnancov sa vyvinuli – spear phishing a BEC útoky zneužívajú nič netušiacich zamestnancov tým, že vystupujú ako kľúčoví ľudia v spoločnosti, čo vedie k značným finančným stratám, z ktorých sa mnohé malé podniky nikdy nespamätajú.

Ako môžu organizácie vytvárať komplexné viacvrstvové zabezpečenie

Aby bolo možné zohľadniť všetky okná, dvere a ďalšie vstupné body, ktoré ohrozujú domov spoločnosti, je dôležité vybudovať komplexné zabezpečenie, ktoré je možné vybudovať prostredníctvom viacvrstvového zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti. Tá zahŕňa preventívne kontroly, proaktívne opatrenia, detekčné a reakčné schopnosti. Mnohé z týchto funkcií idú nad rámec toho, čo ponúka tradičné zabezpečenie koncových bodov.

To zahŕňa napríklad:

  • Viditeľnosť: Sledovanie všetkého vo vašom prostredí vám môže pomôcť lepšie ho chrániť. Predstavte si, že poznáte všetky vstupné body do svojho domu a presne viete, kde sa nachádzajú vaše bezpečné a najdôležitejšie dokumenty.
  • Detekcia: Ak získate jasnejší pohľad na svoje prostredie, môžete nasadiť nástroje, ako je detekcia a odozva koncových bodov (EDR) a pokročilá detekcia a odozva (XDR). Ide o analytické nástroje, ktoré pokrývajú celú vašu sieť a akúkoľvek cloudovú infraštruktúru s cieľom správne identifikovať neoprávnených používateľov alebo škodlivé útoky prebiehajúce vo vašom prostredí.
  • Hardening: Vzťahuje sa na súbor procesov, ktoré zaisťujú minimalizáciu rizika kompromitácie alebo útoku. To je ekvivalentné inštalácii okien odolných proti vlámaniu a modernizácii uzamykacích systémov na ochranu pred bežnými formami vniknutia.
  • Cloudové zabezpečenie: Cloud sa stal pre väčšinu spoločností takým kritickým prvkom, že si vyžaduje vlastné bezpečnostné opatrenia. Firmy musia mať možnosti na ochranu a zabezpečenie softvéru, ako sú Office 365, One Disk, Google Apps a ďalšie. Ide o účelové bezpečnostné nástroje, ktoré pomáhajú zabezpečiť súbory, servery a kontajnery v cloude.
  • Reakcia: Na tom, ako reagujete na potenciálny útok, záleží rovnako ako na tom, čo urobíte, aby ste zabránili útoku. To, že sa zlodej vláme do vášho domu, ešte neznamená, že nemôžete urobiť nič, aby ste ho zastavili. Nástroje reakcie vám môžu pomôcť eliminovať útočníka alebo minimalizovať škody, ktoré môžu spôsobiť vašej spoločnosti. Patria sem nástroje ako EDR, XDR, ako aj služby odozvy od partnerov, ktorí poskytujú riadenú detekciu a odpoveď alebo poskytovateľov spravovaného zabezpečenia. Ak zveríte túto prácu tímu odborníkov, ktorí sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, budete môcť reagovať oveľa rýchlejšie.


Firmy to nemusia robiť samy – môžu im pomôcť externí partneri

Vybudovanie komplexného bezpečnostného oddelenia môže byť ťažké, pretože si vyžaduje veľa zdrojov. Nielenže je potrebných viac bezpečnostných nástrojov a technológií. Na využitie všetkých informácií, upozornení a údajov, ktoré tieto nástroje posielajú organizáciám, je potrebné aj talent a bezpečnostný personál – nájsť ten správny talent a nástroje môže byť takmer nemožné.

Preto by ste mali zvážiť spoluprácu s externým dodávateľom kybernetickej bezpečnosti. Využitie poskytovateľov riadenej detekcie a odozvy (MDR), ktorí zahŕňajú EDR a XDR, pre komplexné pochopenie vášho IT prostredia, ktoré vám môže pomôcť lepšie chrániť vašu spoločnosť pred pokročilými útokmi.

Spoločnosti môžu tiež zvážiť spoluprácu s poskytovateľom riadených bezpečnostných služieb (MSSP), ktorý môže pôsobiť ako externe zabezpečované oddelenie kybernetickej bezpečnosti. Títo poskytovatelia môžu používať nástroje a technológie na rýchlu reakciu na aktuálne hrozby s cieľom zabrániť potenciálnym škodám.

Aj keď budovanie komplexnej kybernetickej bezpečnosti môže byť ťažké, organizácie majú k dispozícii veľa možností. Najdôležitejšie je, aby sa nezastavili len pri jednom preventívnom nástroji. V opačnom prípade nechajú svoj dom dokorán otvorený.

Originálny článok nájdete na: Bitdefender.cz