S4B

Vzdelávanie kybernetickej bezpečnosti

Online školenie kybernetickej bezpečnosti

S4B
Online platforma
S4B
Najnovší obsah od popredných odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
S4B
Jednoduchá a automatizovaná správa školení
S4B
S4B
S4B
S4B
Informovanosť o výsledkoch zamestnencov
S4B
Zvýšenie zabezpečenia údajov spoločnosti
S4B
Možnosť pokročilých nastavení a simulácie kybernetických útokov
Viac ako 80% všetkých kybernetických incidentov je spôsobených ľudskou chybou

Z dôvodu nedostatočného povedomia o bezpečnosti môže vaša organizácia prísť o veľké zisky. Je nesmierne dôležité poskytnúť zamestnancom vzdelanie v problematike kybernetickej bezpečnosti a naučiť ich, ako sa vyhýbať hrozbám online sveta. S platformou Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) získate efektívne interaktívne školenie, ktorým výrazne obmedzíte počet kybernetických bezpečnostných incidentov zavinených ľudskou činnosťou.

Dozvedieť sa viac
S4B
S4B
Efektívna forma učenia
Jednoduché online vzdelávanie

S jednoduchým nastavením a rýchlym nasadením môžete začať vzdelávať vašich zamestnancov okamžite. Online obsah tvoria odborné znalosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti, zatiaľ čo metodika školení je založená na psychologickom výskume a behaviorálnej vede. Prostredníctvom krátkych interaktívnych hodín so samostatným tempom sú vedomosti lepšie zapamätateľné a zamestnanci rýchlo získajú dôveru v zručnosti, ktoré si osvoja a ktoré môžu okamžite použiť vo svojej každodennej práci.

Ochráňte firemné údaje
Minimalizovanie hrozieb

Vaši zamestnanci budú lepšie rozumieť rôznym hrozbám online sveta a budú mať vyššiu úroveň povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Po absolvovaní kurzov môžu zamestnanci absolvovať testy a kvízy, ktoré overia ich vedomosti a schopnosti. Platforma ponúka personalizovaný prístup k vzdelávaniu, kde zamestnanci môžu absolvovať kurzy a testy vlastným tempom a podľa svojich potrieb. Administrátori môžu sledovať pokrok zamestnancov, získať analýzy a správy o výsledkoch vzdelávania.

Dozvedieť sa viac
S4B
S4B
Simulácie útokov

Nasimulujte rôzne reálne scenáre útokov, ako je napríklad phishing, ransomware, malware a iné. Tieto scenáre sú vytvorené na základe skutočných hrozieb, s aktuálnymi taktikami a technikami, ktoré sa využívajú pri kybernetických útokoch. Simulácie útokov sú vykonávané v bezpečnom prostredí, kde zamestnanci nemusia riešiť skutočné hrozby, ale môžu sa učiť a experimentovať s rôznymi spôsobmi, ako zvládnuť útoky.

image title

Moderné a inovatívne vzdelávanie

S4B
Interaktívne cvičenia
S4B
Bezpečné prostredie
S4B
Reálne ukážky aktuálnych hrozieb
S4B
Jednoduché nasadenie
S4B
Simulácia kybernetických útokov
S4B
Sledovanie pokrokov zamestnancov

Zaujíma vás
nezáväzná
prezentácia?

Kontaktujte nás
S4B
Celková cena bez DPH 0
DPH (20%) 0
Celková cena s DPH 0