Bezpečnostné riešenia
09 apríla, 2023 Martina Mišáková

Systém je iba tak bezpečný, ako bezpečný je jeho najslabší článok

S4B

Akákoľvek technológia nedokáže ochrániť firmu, pokiaľ nebudete mať detailne prepracované bezpečnostné pravidlá a pokiaľ ich nebudú užívatelia dodržiavať.

Používateľ  – najslabší článok v reťazci

Prakticky každá spoločnosť má dnes implementovanú kvalitnú komerčnú ochranu proti kybernetickým útokom ako napríklad – filtre phishingových útokov, antivírusový program, pokročilé firewally prípadne EDR. Kybernetickí zločinci v súčasnosti však hľadajú nové a nové  cesty ako preniknúť do infraštruktúry spoločnosti a získať tak nemalé finančné prostriedky. A zameriavajú sa sa na najslabší článok reťazca –  človeka, na ktorého je dnes cielených až  90 % všetkých kybernetických útokov. Iba kvalitne zaškolení zamestnanci môžu zabrániť tomu, aby sa práve oni nestali najzraniteľnejším vstupným bodom pre kybernetických zločincov.

Ochrana firemných IT systémov a zaistenie nepretržitej funkčnosti spoločnosti je významnou témou dňa a bez rozvíjania odpovedajúcich vedomostí a zručnosti aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti naprieč celou spoločnosťou a bez systematického zvyšovania povedomia a možných hrozbách , je prakticky nerealizovateľná úloha.

Kybernetické hrozby nepríjemná denná realita

Množstvo nástrah číhajúcich na užívateľov na internete je obrovské. Najčastejšie hrozby sú phishingové útoky, ktoré sa zameriavajú na citlivé údaje – najčastejšie heslá. Okrem  toho často phishingové správy obsahujú škodlivé prílohy, ktoré po ich otvorení v počítači aktivujú nebezpečný kód, ktorý môže napríklad zašifrovať všetky údaje na pevnom disku užívateľa. A to iba v tom najlepšom prípade. V tom horším sa tento kód rozšíri do celej firemnej siete a často ochromí celú infraštruktúru a celkový chod firmy. Škody v takýchto prípadoch sa môžu šplhať k miliónom.

Moderný spôsob vzdelávania  zamestnancov – ako eliminovať kybernetické hrozby

Veľmi praktickým a účinným spôsobom ako systematicky preškoľovať  zamestnancov vo viac ako 300 praktických bezpečnostných zručností, je platforma Kaspersky ASAP (Automated Security Awareness Platform). Táto užitočná a prepracovaná platforma využíva nepretržité a opakované vzdelávanie. Vzdelávanie s vysokou mierou interakcie, vedomostných testov a situácii z reálneho života. Vedomosti a zručnosti sú dobre zapamätateľné a vďaka tomu zamestnanci získajú silné a dlhodobé zručnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vzdelávanie pomáha znižovať kybernetické hrozby, ktoré môžu ohroziť Vašu spoločnosť.

Nasadenie je rýchle a jednoduché. Správa platformy, obsah a testy sú v slovenskom jazyku. Po nasadení je celý program vzdelávania prakticky plne automatizovaný. Administrátor môže jednoducho sledovať pokrok užívateľov a poskytovať potrebné reporty pre management spoločnosti.

Prečo školiaca platforma Kaspersky  

Absolvovaním školiacich kurzov a testov si zamestnanci osvoja napríklad vytváranie silných hesiel a to pre osobné a aj firemné zariadenia. Rozpoznajú neplatné adresy s neplatnými odkazy, ktoré zasielajú falošné domény,  dokážu rozpoznať oficiálnu webovú stránku. Naučia sa ako skontrolovať, či  v prílohe e-mailu nie sú hrozby. Získajú zručnosti ako identifikovať manipulatívny jazyk v e-mailoch a spoznať napodobeninu mena odosielateľa.

Zaujali Vás informácie o platforme Kaspersky ASAP? Neváhajte nás kontaktovať!