Ekonomický systém POHODA iPodnik Cloud
30 júna, 2023 Martina Mišáková

Výhody používania iPodnik Cloud pre malé a stredné podniky

S4B

Malé a stredné podniky čelia mnohým výzvam pri riadení svojich obchodných procesov. S rastúcimi požiadavkami na efektivitu, konkurenciou a potrebou flexibilného prístupu k dátam je nevyhnutné mať k dispozícii spoľahlivé a inovatívne riešenie. Tu vstupuje do hry iPodnik Cloud – výkonný cloudový ekonomický systém, ktorý prináša mnoho výhod pre malé a stredné podniky.

Zníženie nákladov

Hosting ekonomického systému POHODA cez službu iPodnik Cloud prináša firmám mnoho výhod a eliminuje potrebu nákladného hardvéru. Tradičný prístup k hostingu vyžaduje vysoké investície, ako je nákup drahých hardvérových riešení, ktoré často predstavujú tisíce eur. Okrem toho, je potrebné nájsť vhodné fyzické miesto na uloženie hardvéru a zabezpečiť technika, ktorý sa bude starať o jeho správu a údržbu. Tieto faktory zvyšujú náklady a administratívne zaťaženie pre firmy.

V prípade využitia iPodnik Cloud sa nevyžaduje žiadna investícia do vlastného hardvéru, pretože všetky potrebné zdroje a infraštruktúra sú poskytované prostredníctvom cloudu. Firmy sa nemusia starať o fyzické umiestnenie a správu hardvéru, pretože tieto úlohy sú zabezpečené poskytovateľom služby. Taktiež nie je potrebné kupovať softvérové licencie, pretože v rámci cloudového riešenia je zahrnutá ich správa a aktualizácie.

Okrem znížených nákladov je výhodou iPodnik Cloud aj pravidelná inovácia hardvéru. Poskytovateľ služby sa stará o aktualizáciu a vylepšovanie infraštruktúry, čo znamená, že firmy vždy disponujú najnovšou technológiou a nemusia sa obávať zastaraného hardvéru. Toto zabezpečuje plynulý a efektívny chod ekonomického systému POHODA.

Celkovo, hosting prostredníctvom iPodnik Cloud prináša firmám výhody v podobe znížených nákladov, minimalizácie administratívnej záťaže a pravidelného vylepšovania infraštruktúry. Firma sa môže sústrediť na svoje hlavné obchodné aktivity, zatiaľ čo poskytovateľ služby sa stará o bezproblémový chod a správu ekonomického systému.

Vstupné náklady na zákazníka znižujeme aj tým, že inštaláciu POHODY má v rámci iPodnik cloud zdarma, pričom jej bežná hodnota je približne 280 € bez DPH. Patrí sem aj príprava bez žiadnych skrytých poplatkov, ako je zvykom u konkurencie, či migrácia údajov z POHODY do POHODY bez ohľadu na množstvo migrovaných údajov. Či už by išlo o niekoľko desiatok minút alebo 6 hodín migrácie, snažíme sa poskytovať profesionálny servis bez časového ohraničenia alebo závažnosti požiadaviek.

Práca kedykoľvek a kdekoľvek

Služba iPodnik Cloud ponúka možnosť zákazníkom pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Preto nie je potrebné, aby užívatelia pracovali z rovnakého miesta či z rovnakej krajiny. Aj napriek tomu si užívatelia medzi sebou môžu vidieť vykonanú prácu a navzájom komunikovať.

Pokiaľ by zákazník nemal cloud alebo vlastný server, tak by museli pracovať všetci v jednej sieti, a teda na jednom mieste, alebo by strávili množstvo času preposielaním si prác a vzájomnou komunikáciou, čo vedie k nekomfortu, obavám zo straty údajov či celkovej neefektivite.

ES POHODA pre všetky operačné systémy

Ekonomický systém POHODA je pôvodne určený pre Windows zariadenia, čo môže byť pre niektorých zákazníkov, ktorí používajú zariadenia s operačným systémom Mac (iOS) nevýhodou. Avšak vďaka službe iPodnik Cloud je možné zákazníkom s týmito zariadeniami zabezpečiť prístup k systému POHODA. Bez ohľadu na to, či používajú iOS, Android, Linux alebo iný operačný systém, môžu sa pripojiť k Pohode cez iPodnik cloud.

Táto flexibilita v poskytovaní prístupu k systému POHODA umožňuje zákazníkom pracovať so svojimi údajmi a vykonávať potrebné úlohy z rôznych typov zariadení. Užívatelia môžu jednoducho sa pripojiť k systému POHODA prostredníctvom svojich obľúbených zariadení.

S pomocou iPodnik cloudu sa tak zákazníkom otvára možnosť využívať ekonomický systém POHODA bez ohľadu na ich operačný systém. Zákazníci s rôznymi typmi zariadení majú prístup k rovnakej funkčnosti a výhodám, ktoré POHODA ponúka, čo znamená, že sa môžu plne angažovať vo svojich podnikateľských procesoch bez obmedzení.

Pravidelné zálohovanie a archivácia

Malé a stredné podniky často stoja iba na zopár ľuďoch, ktorí nemajú čas na zálohovanie či pravidelnú archiváciu svojich údajov. Všetky údaje za našich klientov zálohujeme denne a archivujeme ich až po dobu 90 dní. Okrem toho si môžete v rámci iPodnik Cloud uložiť taktiež firemné dokumenty či zdieľať údaje so svojimi kolegami, a to bez potreby preposielania či zálohovania pre prípad straty.

Neustála technická podpora

Zákazníkom sa pravidelne staráme o licencie samotného systému POHODA a na konci roka riešime servis či preinštalovanie licencií na najnovšie verzie. Okrem toho poskytujeme technickú podporu 24/7, cez víkendy aj sviatky, a to bez poplatkov. Myslíme na pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú mimo bežný pracovný čas a snažíme sa byť k dispozícií vždy, kedy je to potrebné.

Vo všeobecnosti sme na ES POHODA experti, preto vieme, že je preň iPodnik Cloud najlepším partnerom k efektívnemu riadeniu malej firmy či strednej spoločnosti. S Pohodou pracujeme už viac ako 10 rokov, preto vieme, ako funguje a čo potrebujeme, vykonávame aktualizácie programu za zákazníka a vždy overujeme správnosť nových verzií, aby inštaláciou nebol zákazník obmedzený. Máte otázky ohľadom ES POHODY alebo hostingu iPodnik Cloud? Neváhajte sa obrátiť na našich profesionálov pre získanie odpovedí na vaše otázky.